•  24 + 12

Pozzallo, Ragusa, Sicily, Italy

Washing machine